نتایج دوره ها

مطلبی ارسال نشده است.

ورود کاربر

خبر ها

یحیی دادویی مقدم رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران در مسابقات کیک بوکسینگ واکوی جام کشوری حضور یافت و از نزدیک شاهد این رقابتها بود.
1396-12-27 11:44
مراسم افتتاح پایگاه قهرمانی دارت منطقه شمالغرب تهران با حضور "یحیی دادویی مقدم" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران برگزار شد.
1396-12-23 10:17
بنابر پیشنهاد رییس هیات انجمنهای ورزشی شهرستان شمیرانات و با حکم "یحیی دادویی مقدم" رییس هیات انجمنهای ورزشی استان تهران، دبیر و نایب رییس بانوان این شهرستان منصوب شدند.
1396-12-21 15:12
هفته دوازدهم مسابقات فصلی دارت در دو بخش حرفه و نیمه حرفه ای عصر یکشنبه در خانه دارت تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی هیات انجمنهای ورزشی استان تهران، هفته دوازدهم مسابقات فصلی خانه دارت تهران با شرکت بیش از 35 بازیکن به میزیانی خانه دارت تهران برگزار شد.
1396-12-21 13:02
در دهمین دوره مسابقات ساواته قهرمانی کشور(ملی) مردان که در سالن معلم منطقه 17 تهران برگزار شد تیم تهران به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
1396-12-20 13:28