مسابقات سپک تاکرای بانوان پنج شنبه در تهران برگزار می شود | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران