دعوت از 3 ملی پوش تهرانی برای حضور در اردوی انتخابی جت اسکی | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران