شناسایی 4 تیم برتر مسابقات تیمی دارت جایزه بزرگ تهران | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران