تیم سپک تاکرای تهران درمسابقات انتخابی تیم ملی شرکت می کند | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران