برگزاری مراسم تجلیل از دختر طلایی دارت جهان در فدراسیون انجمنهای ورزشی | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران