برگزاری دومین دوره مسابقات فلوربال استان تهران جام فجر | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران