حمید قدمی: ملی پوشان تهرانی اسکی روی آب زیر ذره بین قرار دارند | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران