دادویی مقدم: هدف گذاری ما در سال 97 تقویت زیر ساختهای رشته های مختلف است | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران