حضور تیم تهران در فصل جدید مسابقات دارت مناطق 6 گانه کشور | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران