رییس کمیته سپک تاکرای تهران نایب رییس کمیته توسعه آسیا شد | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران