صعود ملی پوش تهرانی به مرحله نیمه نهایی رقابتهای جهانی کیبل اسکی | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران