حضور 3 نماینده فلوربال تهران در دوره مربیگری بین المللی اوکراین | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران