تهران قهرمان مسابقات تیمی وانفرادی فوتبال روی میز کشور | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران