دوره بین المللی داوری سافت بال در تهران برگزار می شود | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران