برگزاری استعدادیابی سپک تاکرا در مدارس منطقه 11 تهران | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران