نماینده تهران فاتح مسابقات جت اسکی استقامت در هرمزگان | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران