تیم جهت یابی تهران در مسابقات قهرمانی کشور گرگان شرکت می کند | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران