رییس هیات شمالغرب:تلاش می کنیم که همه رشته های تحت پوشش را فعال کنیم | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران